Od sierpnia w centrum Limanowej rozpoczęło swą działalność pierwsze w powiecie kompleksowe centrum terapeutyczne CHATKA MAŁEGO SKRZATKA. Zlokalizowane jest przy ulicy Kościuszki 35 w budynku Centrum Medycznego Wrona.

Placówka swoją ofertę kieruje przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, u których występują wszelkiego rodzaju nieprawidłowości rozwojowe, dysfunkcje i niepełnosprawności. W centrum realizuje się między innymi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, szeroko pojętej terapii pedagogicznej (surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny). Miejsce dysponuje również nowoczesną salą do integracji sensorycznej oraz  salą doświadczania świata bogatą we wszelkiego rodzaju sprzęty do stymulacji wielozmysłowej.

Chatce Małego Skrzatka można skorzystać z zajęć logopedycznych i neurologopedycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych.

Wśród oferowanych usług, na uwagę zasługuje także fizykoterapia prowadzona m.in. metodą Vojty.

Specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w  pracy z dziećmi oraz młodzieżą. Każdy maluch otoczony jest indywidualną, wielospecjalistyczną opieką na miarę jego możliwości rozwojowych.