NASZA OFERTA

• diagnoza i terapia logopedyczna

• diagnoza i terapia neurologopedyczna

• diagnoza i terapia psychologiczna

• diagnoza i terapia pedagogiczna

• diagnoza i terapia integracji sensorycznej

• diagnoza i terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

• wczesne wspomaganie rozwoju

• terapia oligofrenopedagogiczna

• terapia surdopedagogiczna

• terapia tyflopedagogiczna

• fizjoterapia metodą Vojty

• kinezyterapia – terapia ruchem

• sala doświadczania świata

• trening umiejętności społecznych

• dogoterapia

• biblioterapia

• terapia wspomagająca komunikację alternatywną

• grupa wsparcia dla rodziców